• خدمات مطب


اکو چهار بعدی
"

کوکاردیوگرافی یک ابزار کلیدی برای ارزیابی ساختار و عملکرد قلب به شمار می‌رود. تکنولوژی اکوکاردیوگرافی چهار بعدی با ایجاد تصویر زنده از ساختارهای قلب، تحولات زیادی را در روند تشخیص بیماری های قلبی ایجاد کرده است. پیشرفت‌هایی که در حوزه اکوکاردیوگرافی سه بعدی و چهار بعدی ایجاد شده است، این امکان را فراهم کرده است که بتوان اکوکاردیوگرافی را به صورت چهار بعدی هم از طریق اکوکاردیوگرافی قفسه سینه (Transthoracic) و هم اکو مری (Transesophageal) انجام داد.

"Designed @FaridRezvani & Programmer Mohammad Ahmadi

Copyright ©