• خدمات مطب


هولتر مانیتورینگ فشارخون
"

مانیتورینگ فشار خون این دستگاه از یک دستگاه فشار خون دیجیتال کوچک استفاده می کند که با یک کمربند در اطراف بدن شما متصل و دستبند آن هم دور بازوی شما است. این دستگاه به اندازه کافی کوچک است و قابلیت حمل آسان و کوچک بودن آن باعث شده است که شما به طور عادی  می توانید زندگی روزمره خود را ادامه دهید و حتی با آن بخوابید.

"Designed @FaridRezvani & Programmer Mohammad Ahmadi

Copyright ©