• خدمات مطب


آنژیوگرافی قلب
"

آنژیوگرافی قلب Angiography روشی برای تشخیص است. بنابراین آنژیوگرافی قلب راه درمان بیماری نیست . در این روش تعداد عروق کرونر قلب که مسدود شده است و محل و میزان انسداد آن مشخص می‌شود . درواقع اصلی‌ترین ، موثرترین و بهترین راه برای کشف مشکلات شریان‌های قلبی استفاده از آنژیوگرافی قلب است .

"Designed @FaridRezvani & Programmer Mohammad Ahmadi

Copyright ©